Meer lef in het onderwijs

LEF staat voor Levensbeschouwingen, Ethiek en Filosofie voor iedereen.

Sedert mei 2011 ijvert de vzw Lef onder leiding van Patrick Loobuyck voor een algemeen eenheidsvak LEF.

De ideeën voor LEF werden uitgeschreven door prof. Loobuyck in “Meer LEF in het onderwijs. Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie voor iedereen.” (VUBPress, 2014, 118p).

Lesmaterialen

Er bestaan reeds vlotte handboeken en begeleidersmappen voor het secundair onderwijs, zowel voor aso, tso als bso. 

Net over de grens, dus uitzonderlijk wel eens met een Hollands accentje. 

DAMON EDUCATIE BV is de naam waaronder Jos en Marleen van de Laar vanaf 1 januari 2017 educatieve methodes uitbrengen voor het voortgezet onderwijs. Zij richten daarbij op vakken als levensbeschouwing, filosofie/ethiek, godsdienst, burgerschap en culturele vorming

Damon Educatie bv • Postbus 2014 • 6020 AA Budel

DAMON EDUCATIE BV is daarmee de voortzetting van de educatieve poot van Uitgeverij DAMON BV (opgericht in 1985).

Scroll Up