De weg is wijzer dan de wegwijzer

(Professor Ulrich Libbrecht)

Meer lef in het
onderwijs

LEF staat voor Levensbeschouwingen, Ethiek en Filosofie voor iedereen.

Sedert mei 2011 ijvert de vzw Lef onder leiding van Patrick Loobuyck voor een algemeen eenheidsvak LEF.

De ideeën voor LEF werden uitgeschreven door prof. Loobuyck in “Meer LEF in het onderwijs. Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie voor iedereen.” (VUBPress, 2014, 118p).

Lesmaterialen

Er bestaan reeds vlotte handboeken en begeleidersmappen voor het secundair onderwijs, zowel voor aso, tso als bso. 

Net over de grens, dus uitzonderlijk wel eens met een Hollands accentje. 

DAMON EDUCATIE BV is de naam waaronder Jos en Marleen van de Laar vanaf 1 januari 2017 educatieve methodes uitbrengen voor het voortgezet onderwijs. Zij richten daarbij op vakken als levensbeschouwing, filosofie/ethiek, godsdienst, burgerschap en culturele vorming

Damon Educatie bv • Postbus 2014 • 6020 AA Budel

LEVENSVORMING in het basisonderwijs!

Een nieuwe term voor het vak mag nu wel. ‘Levensbeschouwelijke vorming’ zou inhouden dat het gekleurd is. ‘Maatschappelijke vorming’ benadrukt teveel de maatschappelijke dimensie, terwijl zo een vak veel meer inhoudt. Idem ‘Cultuurbeschouwing’.

‘Levensbeschouwing’ zou misschien kunnen… of is dit nog te beschouwend? Waarom niet kiezen voor iets nieuws dat tevens duidelijk is. Het betreft immers een nieuwe wind.

‘Levenshouding’ zou ook kunnen, maar is nogal statisch. Hierbij is het goed voor middelbaar en basisonderwijs een verschillende term te gebruiken omdat de kinderen en jongeren duidelijk in een verschillende ontwikkelingsfase zitten. 

Na lang zoeken en overleg opteer ik voor het basisonderwijs voor de werktitel ‘Levensvorming’ en voor het middelbaar de term ‘Levensoriëntatie’. De laatste hebben we al 7 jaar of meer voor ogen maar het Lef-project raakte niet van wal. Misschien nu wel?

H.D. Mei 2022

LEVENSORIËNTATIE in het middelbaar onderwijs!

Beide kunnen we afkorten als ‘LEVOR’