Meer lef in het
onderwijs

LEF staat voor Levensbeschouwingen, Ethiek en Filosofie voor iedereen.

Sedert mei 2011 ijvert de vzw Lef onder leiding van Patrick Loobuyck voor een algemeen eenheidsvak LEF.

De ideeën voor LEF werden uitgeschreven door prof. Loobuyck in “Meer LEF in het onderwijs. Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie voor iedereen.” (VUBPress, 2014, 118p).

Lesmaterialen

Er bestaan reeds vlotte handboeken en begeleidersmappen voor het secundair onderwijs, zowel voor aso, tso als bso. 

Net over de grens, dus uitzonderlijk wel eens met een Hollands accentje. 

DAMON EDUCATIE BV is de naam waaronder Jos en Marleen van de Laar vanaf 1 januari 2017 educatieve methodes uitbrengen voor het voortgezet onderwijs. Zij richten daarbij op vakken als levensbeschouwing, filosofie/ethiek, godsdienst, burgerschap en culturele vorming

Damon Educatie bv • Postbus 2014 • 6020 AA Budel

DAMON EDUCATIE BV is daarmee de voortzetting van de educatieve poot van Uitgeverij DAMON BV (opgericht in 1985).

LEVENSVORMING in het basisonderwijs!

Het kind heeft een naam: ‘LEVOR’

Een nieuwe term voor het vak mag nu wel. ‘Levensbeschouwelijke vorming’ zou inhouden dat het gekleurd is. ‘Maatschappelijke vorming’ benadrukt teveel de maatschappelijke dimensie, terwijl zo een vak veel meer inhoudt. Idem ‘Cultuurbeschouwing’.

‘Levensbeschouwing’ zou misschien kunnen… of is dit nog te beschouwend? Waarom niet kiezen voor iets nieuws dat tevens duidelijk is. Het betreft immers een nieuwe wind.

‘Levenshouding’ zou ook kunnen, maar is nogal statisch. Hierbij is het goed voor middelbaar en basisonderwijs een verschillende term te gebruiken omdat de kinderen en jongeren duidelijk in een verschillende ontwikkelingsfase zitten. 

Na lang zoeken en overleg opteer ik voor het basisonderwijs voor de werktitel ‘Levensvorming’ en voor het middelbaar de term ‘Levensoriëntatie’. De laatste hebben we al 7 jaar of meer voor ogen maar het Lef-project raakte niet van wal. Misschien nu wel?

H.D. Mei 2022

LEVENSORIËNTATIE in het middelbaar onderwijs!

"Het verlangen naar zin.
De zoektocht naar resonantie in de wereld."

(Ten Have, 2020, 219p).
Recent kon ik dit boek lezen en verwerken. Het is een verademing, en aanvulling op de Lef-piste. Het past wonderwel in het concept van Lef-Plus. Een veelzijdig, vormend eenheidsvak kan zich laten inspireren door meerdere bronnen, met respect voor de totaalvisie. Prof Alma spreekt van ‘levensverkenning’. Een mooie term. “Het verlangen naar zin” biedt een nieuwe visie op zingeving en levensbeschouwing. De nadruk ligt op het aandachtig en verbeeldingsvol onderzoeken wat de wereld te bieden heeft. Een zinvol bestaan wordt mogelijk waar we afstemmen op de unieke waarde van wat ons omringt. Met voorbeelden uit de kunst, literatuur en filosofie maakt Hans Alma duidelijk hoe we dat kunnen doen. Uit het voorwoord van Edel Maex, psychiater en zenleraar: ‘’Hans Alma gaat op zoek naar wat bestaan zinvol kan maken. Ze gaat niet op zoek naar oude of nieuwe systemen maar naar het gewone, naar datgene wat mensen altijd al gedaan hebben. En ze gaat op zoek naar woorden, vaak dagelijkse woorden, herkenbare woorden”, zoals: Dialoog, aangaan van resonantie-relaties, verstrengeling; de ethische, esthetische en existentiële dimensies; aandachtig waarnemen, associatie, experiment, anticipatie, expressie en reflectie; zintuiglijke gewaarwordingen, empathie, contrastervaringen, vloeibaar, narratief proces, spel, levensverkenning als maakproces, wordingsethiek, wederkerige antwoordrelatie, verweving, flows, ecologisch humanisme in een dialogische of pluralistische vorm, reflectieve hechting, samenwerking, transcendentie, processtructuur, pragmatisme, spiritualiteit van het mogelijke, en compassie. “Zin is geen synoniem van zekerheid. Het gaat over omgaan met de basale onzekerheid, met de spanning tussen geborgenheid en nieuwsgierigheid. Het gaat over verbeelding en creativiteit.” “Zin is geen louter individuele aangelegenheid. Zin groeit in verbondenheid, met anderen, met het grotere geheel, met natuur, met dieren en planten, met de voorwerpen die ons omringen. Zin is ook geen puur geestelijk gegeven. Het komt voort uit een lichamelijk geraakt zijn door de wereld. Het is niet passief. Dit geraakt zijn doet ons verlangen om in die wereld zinvol te handelen. Hans Alma schuift de grote tradities niet aan de kant. Integendeel, het zijn onuitputtelijke bronnen, niet van dogma’s of waarheden, maar van verhalen van mensen, die resoneren met onze eigen ervaringen en die ons openen.” (Edel Maex p 8).